ارثیه سبز

ارثیه سبز

ایرانیان باستان مبلغی از ارثیه خود را برای صرف امور خیریه اختصاص می دادند. آنها اعتقاد داشتند ارثیه ای که بخشی از آن در امور خیر صرف نشود برکت ندارد. به رسم نیاکانمان، بخشی از ارثیه خود را برای حفاظت از گونه های گیاهی سرزمینمان، اعطا نموده تا برکت کار نیک‌مان باعث سبزی و برکت میراثمان گردد. بذرهای بسیاری در بانک ژن منابع طبیعی چشم انتظار مهر شما هستند.

برای ماندگاری نامتان با رئیس بانک ژن منابع طبیعی ایران، شماره ۴۴۷۸۷۲۸۰ (داخلی ۴۰۰) تماس بگیرید

 

خوش آن که حلقه‌های سر زلف واکنی                    دیوانگان سلسله‌ات را رها کنی

کار جنون ما به تماشا کشیده است                   یعنی تو هم بیا که تماشای ما کنی

کردی سیاه زلف دوتا را که در غمت                 مویم سفید سازی و پشتم دوتا کنی

تو عهد کرده‌ای که نشانی به خون مرا              من جهد میکنم که به عهدت وفا کنی

من دل ز ابروی تو نبرم به راستی                     با تیغ کج اگر سرم از تن جدا کنی

گر عمر من وفا کند ای ترک تندخوی                 چندان وفا کنم که تو ترک جفا کنی

سر تا قدم نشانه‌ی تیر تو گشته‌ام                        تیری خدا نکرده مبادا خطا کنی

تا کی در انتظار قیامت توان نشست                      برخیز تا هزار قیامت به پا کنی

دانی که چیست حاصل انجام عاشقی                        جانانه را ببینی و جان را فدا کنی

شکرانه‌ای که شاه نکویان شدی به حسن                    می‌باید التفات به حال گدا کنی

حیف آیدم کز آن لب شیرین بذله‌گوی                       الا ثنای خسرو کشورگشا کنی

ظل اله ناصردین شاه دادگر                           کز صدق بایدش همه وقتی دعا کنی

شاها همیشه دست تو بالای گنج باد                 من هی غزل سرایم و تو هی عطا کنی

آفاق را گرفت فروغی فروغ تو                         وقت است اگر به دیده‌ی افلاک جا کنی

فروغی بسطامی                                                                                        

 

Visits: 44