وقف سبز

وقف سبز

اولویت های وقف در زمان‌ها و اعصار مختلف باهم تفاوت دارند یعنی زمانی اولویت با حمام عمومی و کاروانسرا بود ولی امروزه یکی از اولویت‌هایی که مستقیماً با سلامت افراد و آینده‌ی حیات بر روی زمین اثر دارد، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی است. آنچه امروزه به عنوان حفظ محیط زیست در جهان مطرح می شود و پیروان و طرفداران بسیاری به ویژه در حوزه فکری و فرهنگی دارد و نوعی پاسخ گویی به نگاه دوره‌ی جدید در تسلط بر طبیعت است، ما در سنت موقوفه ی قدیم شاهد جلوه های زیبایی از آن بوده ایم. یک نمونه آن درباره پرندگان مهاجر است. کشور ما محل عبور پرندگان مهاجر است که در فصل سرما از مناطق سرد سیری به طرف جنوب ایران پرواز می کنند، در موقوفات ما در قرن ها پیش برای غذای این پرندگان پیش بینی لازم شده است. برای پرندگانی که زمستان ها را در تالاب های ایران می گذراندند از درآمد های زمین های موقوفه ی کشاورزی سهمی تعیین می شده تا در ماه هایی که دانه به سختی در اختیار آنها قرار می گرفت، دانه ها را بریزند و از تلف شدن پرندگان جلوگیری کنند. در روستای عزآباد استان یزد موقوفه ای بوده است که منافع آن باید صرف غذای سگ کور شود.

بانک ژن منابع طبیعی ایران بیش از ۴۰۰۰ گونه گیاهی منابع طبیعی ایران را نگهداری می‌کند. نگهداری بذور گیاهان طبیعی بسیار پرهزینه است. با وقف سبز، و کمک به بانک ژن منابع طبیعی، از آینده گیاهان ایران حفاظت کنید.

 برای ماندگاری نامتان با رئیس بانک ژن منابع طبیعی ایران، شماره ۴۴۷۸۷۲۸۰ (داخلی ۴۰۰) تماس بگیرید

چاه ها و نخلستان هایی که امیرالمومنین(ع) با دستان خود فراهم کرده و وقف کرده اند

هنوز هم در اطراف مسجد شجره ماندگار است

Visits: 56