سوالات پر تکرار

پاسخ به سوالات شما

 

قبول سرپرستی بذر برای چیست؟

یک چهارم از ۸۰۰۰ گونه گیاهی ایران در خطر انقراض قرار دارند. ما در بانک ژن منابع طبیعی ایران با همکاری مراکز تحقیقات منابع طبیعی در تمام استانها، بذر گیاهان و رویشگاههای در خطر تغییرات آب و هوایی، و متأثر از فعالیتهای مخرب رو به رشد انسانی را جمع‌آوری می‌کنیم. ما همچنین بذر گیاهانی که با خطر انقراض مواجه بوده و یا دارای پتانسیل استفاده در آینده می‌باشند را حفاظت می‌کنیم.

روزانه ۴ گونه گیاهی در معرض خطر انقراض قرار می‌گیرند. این واقعیت تلخ خود نشان دهنده‌ی ضرورت حفاظت از گونه‌های در خطر و کلید حمایت از خدمات بانک ژن منابع طبیعی است. با قبول سرپرستی بذرها، شما می‌توانید به بانک ژن منابع طبیعی کمک کنید تا از آینده گیاهان ایران حفاظت کند.

ما در بانک ژن منابع طبیعی تاکنون بیش از ۵۰% از گونه‌های گیاهی طبیعی ایران را ذخیره نموده‌ و قصد داریم در آیندهدانه و بذر کلیه گونه‌های قابل حفاظت را ذخیره نماییم. هزینه سالانه نگهداری هر گونه گیاهی در بانک ژن منابع طبیعی به‌طور متوسط مبلغ ۳ میلیون تومان است. با صرف سالانه این مقدار پول برای هر گونه گیاهی، بانک ژن منابع طبیعی اطمینان خواهد داد که گونه مورد حمایت هیچگاه منقرض نخواهد شد.

با کمک به بانک ژن منابع طبیعی، از آینده گیاهان ایران حفاظت کنید

بخشی از مهمترین پروژه حفاظتی ایران در بانک ژن منابع طبیعی باشید

 

روشهای قبول سرپرستی بذر چیست؟

  • قبول سرپرستی یک بذر

با پرداخت مبلغ ۳۰ هزار تومان و قبول سرپرستی یک بذر، تصویر یک گواهی تمام رنگی به همراه عکس گیاه به شما و یا هر کسی که شما درخواست کنید از طریق تلگرام یا ایمیل تحویل می‌گردد. نام شما به عنوان حامی نجات گونه‌ها در بانک ژن منابع طبیعی ثبت می‌گردد.

 

  • قبول سرپرستی بذر‌های یک گونه از زادگاه‌تان

با پرداخت مبلغ ۱۰۰ هزار تومان و قبول سرپرستی بذر‌های یک گونه از زادگاه‌تان، یک گواهی تمام رنگی به همراه عکس گیاه به شما و یا هر کسی که شما درخواست کنید از طریق تلگرام یا ایمیل تحویل می‌گردد. نام شما به عنوان حامی نجات گونه‌ها در بانک ژن منابع طبیعی ثبت می‌گردد.

 

  • نجات یک گونه

با پرداخت ۱ میلیون تومان و نجات یک گونه از خطر انقراض، یک گواهی تمام رنگی به همراه عکس گیاه به شما و یا هر کسی که شما درخواست کنید از طریق تلگرام یا ایمیل تحویل می‌گردد. نام شما به عنوان حامیان نجات گونه‌ها در بانک ژن منابع طبیعی ثبت می‌گردد.

 

در قبال قبول سرپرستی یک دانه چه چیزی دریافت می‌کنم؟

تصویر یک گواهی تمام رنگی به همراه عکس گیاه به شما و یا هر کسی که شما درخواست کنید از طریق تلگرام یا ایمیل تحویل می‌گردد که می‌توانید آن را دانلود و پرینت کنید.

در پایان هر سال، چنانچه مایل باشید می توانید سرپرستی بذرتان را تمدید نمایید.

متاسفانه ما نمی‌توانیم بذر گونه‌ای که سرپرستی آن را قبول کرده‌اید را به شما بدهیم. زیرا بذور طبیعی قابل نگهداری در شرایط باغچه یا گلدان نیستند.

تصویر گواهی سرپرستی یک دانه چگونه است؟

گواهی در اندازه A4، تمام رنگی، اختصاصی، با عکس و نام لاتین دانه مورد حمایتتان و درج نام شما است. اگر شما سرپرستی یک دانه را به عنوان هدیه خریده‌اید، نام دریافت‌کننده و مناسبت هدیه هم درج می‌شود. شما می‌توانید یک پیام هم در گواهی خود اضافه کنید.

آیا امکان دارد گواهی سرپرستی یک دانه را به چند نفر هدیه بدهم؟

ما گواهی سرپرستی یک دانه را بوسیله تلگرام یا ایمیل به شما می‌فرستیم و شما می‌توانید به هر کسی که مایل هستید بفرستید و یا پرینت نمایید و بدهید.

چگونه پول من یک گونه را نجات می‌دهد؟

تمام گونه‌هایی که در فهرست طرح “قبول سرپرستی یک دانه برای نجات یک گونه” قرار دارند، گونه‌هایی هستند که بذر آنها در بانک ژن منابع طبیعی جمع‌آوری و ذخیره شده است. هدیه شما برای نگهداری آن دانه در بانک ژن منابع طبیعی و نیز جمع‌آوری گونه‌های بیشتر در آینده صرف خواهد شد. حمایت مالی شما از دانه‌‌ها و بذور در بانک ژن منابع طبیعی ماندگار خواهد شد. بعلاوه نام حامیان نجات گونه‌ها در بخش گونه‌های حمایت شده وبگاه بانک ژن منابع طبیعی ثبت خواهد شد.

با قبول سرپرستی یک دانه، در هزینه‌های جاری نگهداری بانک ژن منابع طبیعی مشارکت نمایید و نقش مهمی در حفاظت گونه‌های گیاهی ایفا کنید.

هم اکنون قبول سرپرستی یک بذر را به عهده بگیرد

Visits: 154