حامیان

[row label=”Slider-Section” style=”collapse” width=”full-width” v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ span__md=”7″ color=”light”]

[ux_slider arrows=”false” bullets=”false”]

[ux_banner height=”340px” bg=”1391″ bg_size=”orginal” bg_overlay=”rgba(50, 255, 0, 0.09)” bg_pos=”46% 56%”]

[text_box text_color=”dark” width=”30″ width__sm=”60″ position_x=”95″ position_y=”10″ text_align=”right”]

[ux_image id=”3763″ image_size=”original” width=”94″ animate=”bounceIn”]

[/text_box]
[text_box text_color=”dark” width=”40″ width__sm=”60″ position_x=”90″ position_y=”90″ text_align=”right”]

[ux_image id=”3746″ image_size=”original” animate=”bounceIn”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]

[/col]

[/row]
[row label=”Aboutus-Section” style=”collapse” h_align=”center” class=”homepage-products-container”]

[col span__sm=”12″ divider=”0″ padding=”6px 30px 28px 30px” align=”center” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” class=”aboutus-section” depth=”1″]

[gap]

حامیان

حامیان سال ۹۴ (اسامی حامیان۹۴  )

 

حامیان سال ۹۵ (حامیان فردا سال۹۵ و زادگاه۹۵)

 

حامیان سال ۹۶ (حامیان فردا سال۹۶)

 

پیام رئیس  بانک ژن منابع طبیعی ایران

درحال حاضر تقریباً   ۲۴۰۰ از ۸۰۰۰ گونه گیاهی ایران با خطر انقراض مواجه هستند. بهره‌برداری بیش از حد، از بین بردن گیاهان و تغییر کاربری اراضی، و تغییرات آب و هوایی که در اثر فعالیتهای مخرب انسان صورت می‌گیرد منجر به از بین رفتن گونه‌های گیاهی می‌شود.

هدف بانک ژن منابع طبیعی حفاظت از گیاهان، بویژه گیاهان بومی، انحصاری، در خطر و مفید برای آینده است. ما تاکنون بیش از ۵۰ درصد از گونه‌های گیاهی طبیعی ایران را ذخیره نموده‌ایم. ما می‌خواهیم دانه و بذر کلیه گونه‌های قابل حفاظت را ذخیره کنیم. الویت ما گیاهان و رویشگاه‌هایی است که بیش از سایرین در معرض خطر تغییرات آب و هوایی و فعالیتهای انسانی قرار دارند. بعلاوه ما توجه ویژه‌ای به حفاظت از گیاهانی داریم که با خطر انقراض مواجه بوده و یا دارای پتانسیل استفاده در کشاورزی هستند.

ما با دانستن این واقعیت تلخ که ۲۴۰۰ گونه گیاهی ایران در معرض خطر انقراض قرار دارند، نمی‌توانیم کناری بنشینیم و شاهد نابودی گونه‌های گیاهی باشیم. اگر نسبت به نابودی گونه‌های گیاهی بی‌تفاوت بمانیم، نه‌تنها موجودات و حیواناتی را که زندگی‌شان وابسته به گیاهان است را از دست می‌دهیم، بلکه در نهایت خودمان را نیز از بین می‌بریم.

بیایید در طرح “قبول سرپرستی یک دانه برای نجات یک گونه” مشارکت کنید. زیرا ما در بانک ژن منابع طبیعی برای نجات گونه‌های گیاهی به کمک شما نیاز داریم.

با قبول سرپرستی یک بذر، یا نجات یک گونه، شما می‌توانید به ما کمک کنید تا از آینده گیاهان ایران حفاظت کنیم. با قبول سرپرستی یک دانه، ما در بانک ژن منابع طبیعی به شما اطمینان خواهیم داد که گونه مورد حمایت‌تان هیچگاه منقرض نخواهد شد.

[ux_gallery ids=”1396,1129,1377,1383,1386,1385,1384,1395″ style=”default”]

[button text=”هم اکنون قبول سرپرستی یک بذر را به عهده بگیرد” style=”outline” radius=”10″ link=”https://nrgb.rifr-ac.ir/shop/”]

[/col]

[/row]
[gap]

Visits: 49