گنجینه ای بی ندیر از بذر و نهال

سامانه جست و جوی سرپرستی بذر فعال سازی شد 

 
برای انتخاب بذر مورد نظر می توانید از اینجا اقدام کنید

محصولات جدیــد

مشاهده لیست کامل

بذر گیاهان

Saw-wort

۳۰,۰۰۰ تومان

بذر گیاهان

Dyer’s greenweed

۳۰,۰۰۰ تومان

بذر گیاهان

Deadly nightshade

۳۰,۰۰۰ تومان

بذر گیاهان

Aerangis orchid

۳۰,۰۰۰ تومان

محصولاتپر بازدید

مشاهده لیست کامل

بذر گیاهان

Saw-wort

۳۰,۰۰۰ تومان

بذر گیاهان

Lignum vitae

۱۰۰,۰۰۰ تومان

بذر گیاهان

Pheasant’s eye

۱۰۰,۰۰۰ تومان

بذر گیاهان

Chilean blue crocus

۱۰۰,۰۰۰ تومان

موسسه تحقیقات حنگلها و مراتع کشور

 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با بیش از ۳۶ سال حیات علمی خود امروزه بعنوان متولی و هدایت کننده پژوهش در بخش منابع طبیعی، زمینه را برای تغییر و اصلاح نگرش دستگاه‌های برنامه‌ریز، تصمیم‌گیران و سیاستگزاران در سطح ملی و منطقه‌ای بصورت فراگیر فراهم آورده است.