• تمامی اطلاعات کاربران که از وبسایت قبول سرپرستی بذر استفاده می کنند قابل احترام بوده و از آن حفاظت می شود.
  • در صورت استفاده نادرست از بخش ناحیه  کاربری ، بر خلاف قوانین سایت بوده و از طریق مراجع قانونی پیگیری می شود.
  • مبلغ پرداختی که توسط درگاه اینترنتی انجام شده است ، غیر قابل استرداد می باشد.
  • سفارش کاربر حداکثر ۱ هفته کاری انجام و به خریدار ارسال می شود.
  • پرداخت هزینه فقط از طریق درگاه اینترنتی انجام می شود.
  • کاربر میتواند با استفاده از تصویر ارسال فیش های تخفیف طرف قرارداد با موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ، اقدام به قبول سرپرستی بذر کنند.
  • هر کاربر می تواند ۱ محصول را فقط با ۱ اطلاعات کاربری خریداری کند.در صورت خرید بیش از ۱ عدد ، کاربر موظف است پرداخت اول را انجام دهد و سپس اقدام به خرید مجدد کند.
  • پس از خرید، کارشناسان بخش ، آگهی مورد نظر را به پست الکترونیکی یا از طریق پیامرسان تلگرام برای کاربر ارسال می کند.

بازدید: 2