• در این نوع سفارش، شما تصویر فیش واریزی یا برگه تخفیف از سایت های تخفیف را در این فرم به همراه اطلاعات خواسته شده تکمیل کرده و ارسال نمایید
  • نام گونه مورد نظر را از طریق صفحه قبول سرپرستی و یا از طریق این لینک مشاهده کنید و سپس نام گونه را به صورت لاتین در فرم رو به رو وارد کنید.
  • پس از تکمیل و ارسال فرم، کارشناسان پس از بررسی اطلاعات با شما تماس برقرار می کنند.

بازدید: 340